ΣΩΛΗΝΑ PVC


Περιγραφή Προϊόντος

Σωλήνες αποχέτευσης από PVC με εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κτιριακής αποχέτευσης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορροής λυμάτων, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, δίκτυα εξαερισμού και υπόγεια δίκτυα διοχέτευσης καλωδίων.Οι σωλήνες παράγονται σε διατομές από 32mm έως και 200mm σε ευθύγραμμα τμήματα των 3m.

© 2021 Pigi-sa.Gr. All Rights Reserved. Developed by AngelKouroup