Blog/Tips

Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης και ψύξης. Οι θερµικές ανάγκες είναι ιδιότητα του χώρου ή του κτιρίου και είναι ανεξάρτητες από το σύστηµα θέρµανσης ή ψ΄υξηςπου θα εγκατασταθεί. Εξαρτώνται από το µέγεθος του χώρου, τον τρόπο κατασκευής των τοίχων, το µέγεθος και το υλικό κατασκευής των ανοιγµάτων από τον αερισµό και από άλλους παράγοντες. Προτού γίνει ο υπολογισµός των θερµικών αναγκών σε ένα νέο κτίριο, πρέπει να γίνεται έλεγχος της θερµοµόνωσης δηλαδή κατά πόσο το κτίριο εκπληρώνει τις απαιτήσεις του ελληνικού Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ). Ο υπολογισµός των θερµικών αναγκών γίνεται για κάθε χώρο του κτιρίου ξεχωριστά, για να µπορεί να προσδιορισθεί το µέγεθος των θερµαντικών σωµάτων του κάθε χώρου. Το σύνολο των θερµικών αναγκών του κτιρίου προκύπτει από το άθροισµα των θερµικών αναγκών όλων των χώρων που θερµαίνονται. Οι πραγµατικές θερµικές απώλειες ενός κτιρίου είναι µικρότερες από το ποσό θερµότητας που µπορεί να δώσει η εγκατάσταση θέρµανσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχεδιασµός της εγκατάστασης γίνεται έτσι ώστε να καλύπτει τις απώλειες του κτιρίου ακόµη και στις ελάχιστες πιθανές τιµές της εξωτερικής θερµοκρασίας (µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία της περιοχής). Οι θερµικές ανάγκες ενός κτιρίου αποτελούν συγχρόνως και τις µέγιστες θερµικές απώλειες. Η µεθοδολογία του υπολογισµού των θερµικών αναγκών βασίζεται στους νόµους της µετάδοσης θερµότητας. Επειδή όµως κατά τον υπολογισµούς πρέπει να καθοριστούν και να εκλεγούν πολλά µεγέθη, όπως π.χ. θερµοκρασίες χώρων διαφόρων χρήσεων, ποσότητες αερισµού κ.λ.π., για να αποφευχθούν αυθαίρετες παραδοχές οι διάφορες χώρες καθιέρωσαν έναν ενιαίο τρόπο υπολογισµού που δίνεται σε µορφή κανονισµού. Οι κανονισµοί αυτοί µπορούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν μελέτη του χώρου σας με τις ποίο σύγχρονες λύσεις τις αγοράς.ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Στατιστικά υπολογίζεται ότι η μέση κατανάλωση σε μια οικογένεια είναι 35 έως 50 λίτρα ημερησίως κατ’ άτομο. Αν προσθέσουμε την κατανάλωση από το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων στην περίπτωση που αυτά είναι συνδεδεμένα με το ηλιακό σύστημα, τότε απαιτούνται περίπου 20 λίτρα ημερησίως για το κάθε ένα (για μία πλύση). Έτσι, για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια με μέση κατανάλωση 40 λίτρων ζεστού νερού κατ’ άτομο, χρειάζεται ένα ηλιακό σύστημα 160lt. Αν προσθέσουμε οικιακές συσκευές συνδεδεμένες με το ηλιακό σύστημα, τότε οι ανάγκες αυξάνονται τουλάχιστον κατά 40 λίτρα ημερησίως. Προκειμένου να εκμεταλλευόμαστε πλήρως τη λειτουργία του ηλιακού συστήματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ζεστό νερό κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε το σύστημα να έχει τη δυνατότητα συνεχούς αναπαραγωγής ζεστού νερού όσο έχει ηλιοφάνεια, διατηρώντας την απόδοσή του στο μέγιστο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Η συλλεκτική επιφάνεια, μέσω της ηλιακής ενέργειας που απορροφά, θερμαίνει το υγρό (διάλυμα αντιψυκτικού) που κυκλοφορεί στο υδροστοιχείο. Το υγρό αυτό όταν θερμαίνεται γίνεται ελαφρότερο και κατευθύνεται προς το μπόιλερ θερμαίνοντας το νερό που περιέχεται σε αυτό. Η κυκλοφορία του υγρού των συλλεκτών γίνεται αβίαστα και φυσικά (θερμοσιφωνική ροή). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του νερού που παρέχεται από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα είναι αρκετοί και οι τιμές διακύμανσής τους ποικίλλουν ανάλογα την εποχή, την ώρα της ημέρας και τον τόπο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα σύστημα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, βασικές παράμετροι που διαφοροποιούν την απόδοσή του είναι η θερμοκρασία του νερού του δικτύου ύδρευσης, η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το νερό του δικτύου ύδρευσης δεν έχει σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς το χειμώνα είναι πολύ πιο κρύο απ’ ότι το καλοκαίρι. Θεωρώντας ενδεικτικά τους 45°C ως ικανοποιητική θερμοκρασία για το νερό κατανάλωσης προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες μιας κατοικίας, συμπεραίνουμε από στατιστικά στοιχεία ότι το χειμώνα η θερμοκρασία του νερού πόλης πρέπει να αυξηθεί κατά 35°C περίπου, σε αντίθεση με τη θερινή περίοδο που πρέπει να αυξηθεί κατά 20°C. Επίσης, η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια δεν παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς τους χειμερινούς μήνες έχει χαμηλότερες τιμές ενώ τους θερινούς πολύ υψηλότερες. Σε περιπτώσεις μειωμένης ηλιοφάνειας και χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ο ηλιακός θερμοσίφωνας εξασφαλίζει την προθέρμανση του νερού και υποβοηθάται με τη χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης ή του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες τριπλής ενεργείας). Όσον αφορά τις νυχτερινές απώλειες θερμοκρασίας, αυτές είναι κατά το δυνατόν περιορισμένες από την ισχυρή θερμομόνωση του ηλιακού συστήματος. Επηρεάζονται βεβαίως από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, που ποικίλλει αναλόγως του τόπου και του καιρού.Τα ηλιακά συστήματα αποτελούν οικολογική πρόταση και αποτελεσματική ενεργειακή λύση, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, αυτονομία, αισθητική, ευκολία στην εγκατάσταση και εξοικονόμηση χρήματος. Ανάλογα με την χρήση που κάνουμε, το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας είναι από 35% έως 70%.

Χρησιμοποιείτε όλο τον χρόνο.Είναι εύκολο να ξεχάσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε μόνο το λέβητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Χρησιμοποιείτε ζεστό νερό καθημερινά, οπότε καθημερινά ο λέβητας σας μπορεί να έχει προβλήματα - ίσως να τα παρατηρήσετε περισσότερο το χειμώνα .Αν έχετε ένα πολύ μικρό μπάνιο, προσπαθώντας να κάνετε τα πάντα στο διαθέσιμο χώρο είναι σαν να λύνεται ένα τεράστιο σταυρόλεξο.
Κρεμαστό έπιπλο μπάνιου. Εκτός από το ότι βοηθάει οπτικά το μπάνιο να φαίνεται μεγαλύτερο, τοποθετώντας ένα κρεμαστό έπιπλο πάνω από το πάτωμα, ελευθερώνει λίγο χώρο για μικρά αντικείμενα.
Μεγαλώστε τον καθρέφτη. Στα πιο στενά μέρη, η τοποθέτηση ενός μεγάλου καθρέφτη στον τοίχο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε δύο άτομα να το χρησιμοποιήσουν αμέσως.
Χρησιμοποιήστε μια βρύση εντοιχισμού. Η τοποθέτηση μιας βρύσης στον τοίχο επιτρέπει στενότερο νιπτήρα, ο οποίος με τη σειρά της απελευθερώνει τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό μπάνιο.


Στις μέρες μας έχει καταστεί πλέον συνείδηση η αναγκαιότητα για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς ταυτόχρονα να ρυπαίνεται το περιβάλλον. Τα συμβατικά ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη μειώνονται απειλητικά, καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις του πολιτισμού μας γιγαντώνονται επιβαρύνοντας με ρύπους και διαταράσσοντας την ισορροπία του κλίματος. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνουν υπόσχεση για εξεύρεση λύσης στο ενεργειακό πρόβλημα, συμβάλλοντας στη μείωση των ρύπων. Σταδιακά η παγκόσμια νομοθεσία αλλάζει, ενθαρρύνοντας -ακόμα και επιβάλλοντας- τη χρήση προϊόντων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή κάλυψη χωρίς διατάραξη του περιβάλλοντος.


Η ανακαίνιση κάθε δωματίου μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά το μπάνιο συνήθως αναδύει περισσότερες προκλήσεις. Με πολλές διαφορετικές πτυχές που πρέπει να εξετάσετε από τα πλακάκια έως τα υδραυλικά και φωτιστικά. Αλλά, με κάποιες συμβουλές ειδικών, υπομονή και σωστό σχεδιασμό για την ανακαίνιση ενός μπάνιου μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να μετατρέψετε το υπάρχον χώρο σας σε ένα λειτουργικό και μοντέρνο περιβάλλον.


© 2024 Pigi-sa.Gr. All Rights Reserved. Developed by AngelKouroup